xəzlik

xəzlik
is.sif. Xəzə yarar, xəz üçün olan. Xəzlik dəri. Xəzlik heyvan cinsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dərkedilməzlik — is. Dərk edilə bilməməzlik; başa düşülməzlik, anlaşıla bilməməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşitməzlik — bax eşitməməzlik. Əttar Həsən eşitməzlik edib evə girdi və qapını çəkib bərk örtdü. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəxsi-qərəzlik — is. Birilə şəxsi ədavəti, qərəzi olma; şəxsi ədavət, qərəz. . . Şəxsiqərəzlik üzündən haqqı inkar etmək kişilikdən deyildir. M. F. A.. <Barat:> Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, bunların hamısı şəxsi qərəzlikdir. Bizim kəndimizə <Almaz>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitməzlik — is. Bitməyən, qurtarmayan şeyin halı; tükənməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbilməzlik — is. Başa düşməməzlik, söz qanmamazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dözülməzlik — is. Dözülə bilməməzlik, dözülməz vəziyyət. <Firidun:> Həyatımızın dözülməzliyinə dair sizin əqli və məntiqi dəlilləriniz əleyhinə bir şey demək mümkün deyildir. . M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəldilməzlik — is. Düzəldilməz şeyin halı; islahedilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişməməzlik — bax dəyişməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçilməzlik — is. 1. Keçilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan yerin halı. Kim isə – qibtələr yaşasın – deyə; Yalan bir varlığa heykəllər qurur; Kiminsə yolunu keçilməzliyə; Yönəltmək naminə tərif yoğurur. M. Araz. 2. məc. Bağışlanmaz, bağışlanması mümkün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğlubedilməzlik — is. Məğlubiyyət bilməmə, məğlub edilə bilməmə, həmişə qalib gəlmə, basılmazlıq, yenilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”